Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0418 86da 500
2582 1284
Reposted byneressiaphilomathaura-lunarismyszkaminniediedrunkbangbangimdeadendlesslove16
1074 e4d3 500
8540 2e37 500
Reposted byzodynniwiezoiphenylethylaminehowtosaynothingneciainspiracyjna
Albo to, albo tamto (…) Na tym polega dyskurs podmiotu „zdrowego”: albo, albo. Ale podmiot zakochany odpowiada: próbuję wśliznąć się między oba człony alternatywy: to znaczy: nie mam żadnej nadziei, a jednak… Albo też: z uporem wybieram brak wyboru; wybieram dryfowanie: ciągnę dalej.
— Roland Barthes
Reposted bywelcometowonderlandmarkovitsh
0955 ab45 500
Reposted byataga ataga
5228 f7cb 500
Reposted fromkattrina kattrina viaataga ataga
8950 152a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaataga ataga
Codziennie spełniają się tysiące pragnień i tyle samo być może nie.
— M.Szwed, 23 koany
Reposted byatagabadassfromhellnieobecnosclekkaprzesada48hrsbadassfromhellczekoladowysennieobecnosc
6929 9bdc 500
Reposted bykasiastrofapurplecornflowersohshitstrzepytutusprozacnationjointskurwysynszyderapannakiesinsanedreamernankiddomelanchujniapuszkaKurkaWyluzujwhoisjimmysweetnothinggorientalnazupaicantsleepatnightAJKhormezamikrokosmosJessSilenteinspiracyjna
Many times i think i need the silence. And it's not an escape. It's the kind of complementary activity. A time is so completely absorbing, but there are other times - when you cross countryskiing when you cycling - you can reflect and offline (...)
— Norman Foster, architect
Reposted bybadassfromhellnieobecnosclekkaprzesadarhubarbrr
5865 98d0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialajla lajla
5001 fbd7
Reposted fromlittleblackdress littleblackdress vialajla lajla
5265 36c8 500
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vialajla lajla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl