Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7033 b26b 500
Reposted fromsoftboi softboi viamaliszkowy maliszkowy
To zabawne, że różni ludzie zachowują się zupełnie inaczej w podobnych sytuacjach. Przyglądamy się ich reakcjom, a oni spełniają lub zawodzą nasze oczekiwania.
— Jill Santopolo - "Światło, które utraciliśmy"
Reposted fromlovvie lovvie viamaliszkowy maliszkowy
Sponsored post
W Nagim lunchu Cronenberga jest taka scena, w której bohaterowie pisarze spierają się o to, jak powinno się pracować nad tekstem. Jeden twierdzi, że każda poprawka jest cenzurowaniem własnych myśli, tych najszczerszych i najprawdziwszych. Z kolei dla drugiego mozolne szlifowanie zdań to rezultat poczucia winy wobec czytelnika; winy, że to, co mu oferujemy, wciąż nie jest wystarczająco dobre. Cały ten dialog podsumowuje dyskusję równie starą, co sama literatura – czy pisarzowi bliżej do wieszcza czy do rzemieślnika?
— Niewinni Czarodzieje
Reposted bymaliszkowy maliszkowy
0418 86da 500
2582 1284
Reposted byneressiaphilomathaura-lunarismyszkaminniediedrunkbangbangimdeadendlesslove16
1074 e4d3 500
8540 2e37 500
Reposted byzodynniwiezoiphenylethylaminehowtosaynothingneciainspiracyjnakatioszkafutureiscomingbeltaneinspiracyjnamaliwa
Albo to, albo tamto (…) Na tym polega dyskurs podmiotu „zdrowego”: albo, albo. Ale podmiot zakochany odpowiada: próbuję wśliznąć się między oba człony alternatywy: to znaczy: nie mam żadnej nadziei, a jednak… Albo też: z uporem wybieram brak wyboru; wybieram dryfowanie: ciągnę dalej.
— Roland Barthes
Reposted bywelcometowonderlandmarkovitshmikrokosmoshormezacelmaifrumosnoelya
0955 ab45 500
Reposted byataga ataga
5228 f7cb 500
Reposted fromkattrina kattrina viaataga ataga
8950 152a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaataga ataga
Codziennie spełniają się tysiące pragnień i tyle samo być może nie.
— M.Szwed, 23 koany
Reposted byatagabadassfromhellnieobecnosclekkaprzesada48hrsnieobecnoscbadassfromhellczekoladowysenatagaataga
6929 9bdc 500
Reposted bykasiastrofapurplecornflowersohshitstrzepytutusprozacnationjointskurwysynszyderapannakiesinsanedreamernankiddomelanchujniapuszkaKurkaWyluzujwhoisjimmysweetnothinggorientalnazupaicantsleepatnightAJKhormezamikrokosmosJessSilenteinspiracyjnakatioszka
Many times i think i need the silence. And it's not an escape. It's the kind of complementary activity. A time is so completely absorbing, but there are other times - when you cross countryskiing when you cycling - you can reflect and offline (...)
— Norman Foster, architect
Reposted bybadassfromhellnieobecnosclekkaprzesadarhubarbrr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...